Pompy wyporowe z wirującymi tłokami

Pompy serii ZP1 i ZP2 są wyporowymi pompami rotacyjnymi, w których przepływ medium spowodowany jest zmianą przestrzeni pomiędzy wirującymi w przeciwnych kierunkach rotorami a nieruchomą głowicą.

W pierwszym etapie oddalające się od siebie krzywki zwiększają przestrzeń pomiędzy sobą, co tworzy możliwość napływu cieczy do pompy. Następnie ciecz przenoszona jest w kieszeniach powstałych pomiędzy ramionami krzywek.

Po wykonaniu obrotu o 180 stopni krzywki zaczynają zbliżać się do siebie, co powoduje zmniejszenie przestrzeni pomiędzy nimi a to z kolei wymusza wypływ przenoszonej cieczy na zewnątrz pompy.

Podstawowe cechy użytkowe pomp wyporowych
z rotującym tłokiem

Aplikacje w których stosuje się pompy wyporowe:

 

 

© All-Pumps     |   zastrzeżenia   |   webmaster: it@all-pumps.pl